M

ANMODNING PÅ TILBUD

Del dine detaljer for at få et projektestimat og gratis konsultation

Tilbud modtaget

Havnens overfalde

Hvorfor Sea-Safe?

~

Sikkerhed

Høj kvalitet

Stor værdi

Speicaldesignet

Testet

Slår konkurrenterne

Sikkerhed og synlighed

Sikkerhed

Der er et tydeligt og voksende behov for mere og bedre sikkerheds- og redningsudstyr på vores havne og i de maritime miljøer, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Kun et fåtal af de ulykker, der sker i havnene, overværes af vidner, som kan komme den nødstedte til undsætning, og der er derfor et klart behov for redningsudstyr, som gør det muligt for den nødstedte at redde sig selv i sikkerhed op på land – selv med tungt og vådt tøj, og når fingrene er stive af kulde.

Redningsstigerne er altid belyst

Det er vigtigt, at stigerne er ordentligt oplyst, for når man først er faldet i vandet, kan det være næsten umuligt at orientere sig – især når det er mørkt, som det jo er i Norden en stor del af året. Mange af de nuværende redningsstiger, der findes på havnearealer både herhjemme og i udlandet, er ikke belyst, og hvis de er, forsynes de som regel ved hjælp af en traditionel kabelføring. Kabelføring gør dog, at forsynings-sikkerheden ikke altid er så god, for hvis der sker et kabelbrud et sted på linjen, går det typisk ud over flere stiger, som så ligger mørke hen.

Med vores stige er forsyningssikkerheden altid i top, for solcellepanelet med to backup-batterier er bygget til at kunne forsyne lamperne med strøm i op til 40 dage, selv uden sollys.

Synlighed

Sea-Safes redningsstiger fås både med indbygget belysning eller selvklæbende reflekser, der gør dem synlige og lette at identificere nat og dag, selv fra vandet. Derudover fås vores redningsstiger også med en gummibelægning, som øger synligheden endnu mere om dagen.

Det er både nemmere og hurtigere at løbe 100 meter på land, end det er at svømme 50 meter i vandet. I fire grader koldt vand skønnes det, at en forulykket højst kan svømme 25 meter og stadig være i stand til at redde sig ved egen hjælp. 

Rune Hvass

Havnefoged
Arendal Havn, Norge

Redningsstiger, der holder året rundt, nat og dag, i mange år

Vi har igennem årene løbende produktudviklet på vores redningsstiger for at sikre et produkt i høj kvalitet. Det betyder, at vores redningsstiger kan modstå alt slags vejr, nat og dag, året rundt.

Udforsk det selv ved at trykke på vejrforholdet eller tænd for nat og dag funktionen. 


Fordi Sea-Safes redningsstiger er todelte, er de sikre mod isskruninger og tryk op til 3,5 ton, som betyder, at Sea-Safes redningsstiger ikke oplever det samme sammenbrud, som en normal redningsstige gør om vinteren. Der er heller ikke fare for fastfrysning af hænderne på Sea-Safes redningsstiger, som det opleves på koldt jern, på grund af den smarte gummibelægning.


Sea-Safe udvikler konstant på at kunne beskytte vores sikkerhedsstiger mod solens UV-stråler med banebrydende forskning og udvikling.

Det nyeste tiltag er gummibelægning, som er UV-bestandigt. Det betyder, at solen ikke vil kunne skade redningsstigerne fra Sea-Safe sommeren igennem.


Bygget til at modstå orkanstyrke.


Sea-Safe-redningsstiger er designet til at håndtere intense regnfald, fordi den smarte gummibelægning er med til at gøre Sea-Safe-redningsstige mere skridsikker.

Sea-Safe-redningsstiger ses let i dagslys. Dertil kan der tilkøbes gummibelægning i ønsket farve, hvilket gør den endnu mere synlig i dagslys, end den allerede er.

Sea-Safe-redningsstiger fås både med reflekser eller vores smarte lysdioder. Lysdioderne gør, at redningsstigen er synlig i en afstand af 400 meter og i en 180 graders vinkel.

Høj kvalitet, intelligent og innovativ

Redningsstiger af høj kvalitet

Siden 2012 er Sea-Safes redningsstiger blevet testet flere steder i Norden. Det første sted, Sea-Safe Premium-redningsstige blev monteret, er på havnen i den sydnorske kystby Arendal, der også er kendt som ”Byen med vandvejene”. I Arendal er der en industrihavn, færgelejer, en fiskerflåde og flere lystbådehavne, og byen er vokset tæt sammen med havnearealerne. Stigen har stået der over 8 år og står den dag i dag stadig og fungerer.

Intelligent tilbehør

På kajkanten/redningsstigen kan der monteres en redningskrans, som forbipasserende kan smide i vandet for at komme til hjælp. Kransen har indbygget GPS-sender, så redningsmandskab let kan finde frem til den forulykkede person – eller til kransen, hvis den bliver stjålet. Ydermere kan der til kransen knyttes et GSM-modem, som automatisk kan sende alarm til havnekontoret eller nærmeste redningsberedskab, når kransen afmonteres. Dette kan forebygge hærværk og tyveri.

Innovative redningsstiger

Sea-Safes innovative redningsstiger, skaber sikre og trygge havne og maritime områder, hvor vand, byliv og erhverv mødes. 

Jeg betragter Sea-Safes redningsstige som en optimal løsning på grund af de mange indbyggede finesser – Det er den totale pakke, man får her. Hvor traditionelle stiger kan risikere at mangle belysning, er problemet løst med Sea-Safes indbyggede solcellepanel. Den er funktionel i brug og yderst tilgængelig i sin udformning, og det har betydning her hos os, hvor kajkanten er to meter høj.

Rune Hvass

Havnefoged
Arendal Havn, Norge

En prisrigtig løsning

Bæredygtighed

Sea-Safes redningsstiger er todelte med monterede brudlink og kæder, der sikrer bevægelighed ved trykbelastning fra for eksempel is eller mindre påsejlinger op til 3,5 ton. Derfor kan den nederste del altid nemt udskiftes – i stedet for at investere i en helt ny redningsstige.

Spar på ressourcerne

Ifølge Jens Claumarch, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, koster en redningshelikopter i luften omkring 40.000 kroner i timen.

En rednings-/beredskabsaktion med en besætning på 12, hvor der bliver brugt sammenlagt 48 timer på at redde/finde en person i havnen koster omkring 26.000 kroner.

Sea-Safe-redningsstiger er derfor hurtigt tjent ind, da de er med til at mindske redningsaktioner i de maritime miljøer.

Specialdesignet

Skræddersyet jeres behov

Redningsstigerne er designet, så de altid står mindst 1 meter under laveste vandstand, så det er let at få fodfæste og med bøjler over kaj og monteringssted, så man lettere kan klatre ud af vandet. Derudover kan redningsstigen fås både med indbygget belysning eller selvklæbende reflekser, der gør den synlig og let at identificere, selv fra vandet.

Vedligeholdelsesfri redningsstiger

Sea-Safe-redningsstiger er vedligeholdelsesfri, med-mindre det er vores Sea-Safe Premium-redningsstige. Her er vedligeholdelsen dog minimal, da I ca. hvert 3 år skal udskifte slidte batterier, alt afhængig af vejrliget, for at bevare den optimale funktionalitet. (Serviceaftale kan tilkøbes)

Sea-Safe-redningsstiger har en længere levetid end traditionelle redningsstiger, så totalomkostningerne er lavere.

Holdbarheden i top

Sea-Safe redningsstiger bliver produceret i galvaniseret stål, som mindsker korrosionen af stålet. Derudover fås vores redningsstiger også med en gummibelægning, som yderligere øger holdbarheden.

Alle delene, som bliver brugt til redningsstigen kommer fra danske leverandører og bliver ligeledes produceret i Danmark for at sikre den bedste kvalitet for vores kunder.

Passer til dit Miljøer

Vores redningsstiger passer til alle miljøer, havne og behov. Letbefærdede, mellembefærdede og højtbefærdede områder med mild eller voldsom belastning.

Tryk på de forskellige maritime miljøer for at se hvilke produkter vi anbefaler til miljøet.

Sikkerhed i lystbådehavn

En lystbådehavn er en havn forbeholdt mindre både og yachter. Ofte indeholder lystbådehavnen en række faciliteter i form af et klubhus med toilet og bad og en kiosk. Miljøet på en lystbådehavn er sæsonpræget, hvilket vil sige, det er et letbefærdet miljø, hvorfor vores model SEA-SAFE EUROSTAR passer godt til netop dette miljø.

Lystbådehavne ligger som regel i tilknytning til byer, især ved områder med gode rekreationsmuligheder. Mange moderne lystbådehavnene er omdannet til marinaer, hvor der ud over selve lystbådebassinet også findes slæbested til søsætning, klubhuse, masteskure, butikker og plads på land til overvintring og forårsklargøring af bådene. Det gør nogle lystbådehavne til mellembefærdede miljøer. Til gengæld er der en mild belastning på stigerne i en lystbådehavn, hvorfor SEA-SAFE PREMIUM vil passe godt her.

Sikkerhed i brygge

En brygge er en installation ved strandpromenaden, hvor både kan landes og fortøjes, og hvor lastning og losning kan finde sted. Men en brygge bruges ofte også som rekreativt område for en bys beboere, ligesom vi ser det på eksempelvis Islands Brygge.

Brygger ligger ofte tæt på store byer, hvorfor vi anbefaler SEA-SAFE EUROSTAR PLUS, som er egent til mellemtrafikerede områder.

Sikkerhed i industrihavn

I industrihavne foregår lastning og losning af gods og containere fra skibe til brug i industrien med tilhørende kaj- og landanlæg udstyret med kraner, skinner, lagerarealer m.m. Industrihavne har dermed ofte en høj belastning, hvorfor vores SEA-SAFE EUROSTAR PLUS eller SEA-SAFE PREMIUM PLUS -stige passer særdeles godt her.

Sikkerhed i kanaler

En kanal er en kunstigt skabt sejlbar vandrende, hvis længde næsten altid er betydeligt større end bredden, hvorfor de også benævnes lange, smalle havnebassiner. Kanaler ligger ofte i byerne, hvor der færdes mange mennesker, og de mindre kanaler bliver brugt af lystbåde, havnerundfarter, turister og mange andre, og de er derfor et højtbefærdet område, som kræver gode redningsforhold. Kanalerne er ved siderne forsynet med kajmure eller bolværker, som gør det svært at komme op ad vandet, medmindre der er gode redningsstiger. I kanalerne anbefaler vi derfor vores model: SEA-SAFE PREMIUM PLUS, hvor synligheden og sikkerheden er i top.

Sikkerhed i flydebroer

En ponton- eller flydebro er en bro, der flyder på vandet understøttet af pram- eller bådslignende pontoner. De ligger i områder, som er letbefærdede, men med en hård belastning fra havet og vejr- og vindforhold. Derfor anbefaler vi SEA-SAFE EUROSTAR PLUS -stige til flydebroer.

Sikkerhed i moler

Molen kan være opbygget med et bolværk med skrå eller lodrette sider af forskellige materialer, eksempelvis træ, sten, stål eller beton.

Da havnemoler bruges som kajer, gøres deres bredde så stor, at der på molen kan anbringes de til skibenes losning fornødne oplagspladser, kørebaner, kraner, skure, jernbanespor med mere. Moler er derfor letbefærdede områder, men med hård belastning, og vi anbefaler derfor vores SEA-SAFE PREMIUM -stige.

Testet

Testet i laboratorium og i praksis i over 8 år

Vi har udført laboratorietest på stigens modstand mod

UV
Solcellens optimale vinkel
Levetid
Batteriernes ydeevne og levetid

Et alternativ til normale redningsstiger og redningsaktioner

Aluminium   Stige

Premium stige plus

Plastik/Gummi Stige

Redningsaktion

Vedligeholdelse

Høj

Lav

Mellem

Høj

Bøjle over vandkanten

X

X

Pris

Lav

Høj

Mellem

Høj

Holdbarhed

1-2 år

20+ år

20+ år

En gang

Vinkel lys

X

180°

160°

X

Synlighed

0 meter

400 meter

250 meter

X

Redningskrans

X

Redningskrans
+ GPS sender

X

Redningskrans

Leasing

X

X

X

Intelligent tilbehør

X

GSM-modem

X

X

Temperaturmåling

X

X

X

Synlighed om året

Dagtimerne

24/7 - 365 Dage

24/7 – 200 dage

I situationen

Totalomkostninger

Høj

Lav

Mellem

Høj

Testet

20+ år

8 år

 3-4 år

20+ år

Batteriets virkegrad

X

97%

25%

X

Sea-Safe vs. konkurrerende produkter på markedet

Sea-Safe Premium plus-stige har mange fordele i forhold til aluminiumsstiger, plastik/gummistiger og/eller redningsaktioner, som er konkurrerende produkter/alternativer på markedet.

 

Vedligeholdelse og holdbarhed

Der er minimal vedligeholdelse på vores premium-stiger. Kun ca. hvert 3. år skal der udskiftes slidte batterier (afhængig af vejrliget). Herudover er der lang levetid på vores redningsstige, da den i hvert fald kan holde over 20 år og dermed er én af de redningsløsning, der har længst holdbarhed.

 

Lys og synlighed

Premium-stigen er forsynet med en række indbyggede lysdioder, der modtager strøm fra et tilhørende solcellepanel. Der er 180 graders vinkellys og en synlighed på 400 m. En gummistige har samme synlighed, men til gengæld ikke noget vinkellys. En aluminiumsstige har hverken vinkellys eller er synlig. Det samme gælder naturligvis en redningsaktion. Dermed giver vores stiger den bedste synlighed og det bedste lys i forhold til konkurrerende produkter.

 

Pris

Vores premium-stige er ikke den billigste løsning på markedet, hvis man ser på investeringsprisen, sammenlignet med fx en stige af plastik/gummi. Ser man på produktets fordele og ikke mindst den lave vedligeholdelse og den utroligt lange holdbarhed, er premium-stigerne et billigt og prisfornuftigt alternativ til andre produkter på markedet.

 

Redningskrans

På vores Premium plus redningsstiger er også monteret redningskrans, som ikke findes på konkurrerende produkter på markedet, medmindre I vælger en redningsaktion som alternativ løsning.

 

M

FAQ

Sea-Safe teknologi og tilgang forklares grundigt

Udfyld ikke
Hvad er en Sea-Safe-redningsstige?

Sea-Safe er en patenteret redningsstige, som fås i forskellige varianter. Sea-Safes mest populære stige, Premium-modellen, bidrager til at optimere bade- og vandsikkerheden, samtidig med at den tydeliggør risikoområdet i folks bevidsthed. Redningsstigen er synlig både i kraft af oplysning af standeren og stigeben samt de buede bøjler, der monteres på kajkanten.

Hvad er levetiden på Sea-Safe-redningsstiger?

Levetiden varierer, da Sea-Safe tilbyder flere produkter med indstillinger, der kan tilpasses, for at øge holdbarheden og dermed den periode, det kan vare. Dog er levetidsstandarden for Sea-Safe-redningsstiger 20+ år.

Er redningsstigerne testet?

Sea-Safes redningsstiger er testet i løbet af 8 år, både på laboratorium og i praksis. Vi har udført laboratorietest for at tjekke deres modstandsdygtighed mod UV, levetid, solcellens optimale vinkel og batteriernes ydeevne samt batteriets levetid.

Skal redningsstigerne vedligeholdes?

Sea-Safe-redningsstiger kræver ingen vedligeholdelse, medmindre det er vores Sea-Safe Premium-redningsstige, hvor vedligeholdelsen dog er minimal. Vi anbefaler en udskiftning af slidte batterier ca. hvert 3. år, alt afhængig af vejrliget, for at bevare den optimale funktionalitet.

Kan stigen blive modificeret?

Ja, det kan den. Du bestemmer selv, hvordan du vil have din Sea-Safe-redningsstige, f.eks. om redningsstigen skal være m/u bøjle, hvilken farve den skal have og længden på den.

Videreudvikler I jeres produkter?

Ja, hos Sea-Safe er sikkerhed vores største prioritet, og derfor er udvikling af vores produkter en vigtig del af vores hverdag, så vi altid kan levere den bedste sikkerhed til vores kunder.

Det nyeste tiltag er vores populære gummibelægning, som gør stigen mere skridsikker ved regn og slud, ingen fastfrysning af hænderne, når der er koldt, og samtidig modstandsdygtig over for solens nedslidende UV-stråler.

Er Sea-Safe redningsstigerne patenteret?

 Ja, der er pantent på Sea-Safe-redningsstiger.

Hvor bliver Sea-Safe redningsstiger produceret?

Alle delene, som bliver brugt til redningsstigen, kommer fra danske leverandører og bliver ligeledes produceret i Danmark for at sikre den bedste kvalitet for vores kunder.

Hvilke mulige mekaniske skader kunne jeg forvente?

Skulle en redningsstige blive påvirket af trykbelastning fra f.eks. is eller mindre påsejlinger, er redningsstigen todelte med monterede brudlink og kæder, der sikrer bevægelighed ved trykbelastning fra f.eks. is eller mindre påsejlinger op til 3,5 ton. Derfor kan den nederste del altid nemt udskiftes. De intakte dele af redningsstigen kan genbruges.

Scroll til toppen